Jak záruka funguje

Výbojky Xenon LongerLife můžete zaregistrovat do 30 dnů od data zakoupení. Záruka platí až 7 let nebo do ujetí 150 000 km, podle toho, co nastane dříve. Záruka je platná pouze pro nekomerční použití. Společnost Philips nehradí náklady na montáž ani na zaslání vadné výbojky, i když k poruše dojde v záruční lhůtě. Certifikát o záruce a doklad o nákupu uschovejte po celou záruční lhůtu.

Informace služeb zákazníkům ohledně podpory: obraťte na tým péče o zákazníky společnosti Philips na čísle 00800-7445 4775.

Postup uplatnění záruky

Navštivte znovu svého prodejce nebo se obraťte na tým péče o spotřebitele společnosti Philips na čísle 00800-7445 4775. Bude vám poskytnuta nová výbojka, která bude technicky ekvivalentní typu Xenon LongerLife.

Chcete-li výrobek vrátit prostřednictvím linky podpory spotřebitelů, zašlete vadnou výbojku v ochranném obalu, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nezapomeňte přiložit doklad o nákupu a zaplatit poštovné odpovídající kontaktní adrese ve vaší zemi.

Podmínky záruky

Na co se záruka nevztahuje?

Záruka nekryje následné škody a neplatí také v následujících případech:

Potřebujete servis?

Než se obrátíte na společnost Philips nebo na svého prodejce, doporučujeme pečlivě přečíst uživatelskou příručku a oddíl tohoto webu věnovaný podpoře. Vyhnete se tak zbytečným obtížím. Chcete-li získat servis v průběhu záruční lhůty, obraťte se na kontaktní středisko pro spotřebitele společnosti Philips, a to pomocí chatu, telefonu nebo e-mailu. Kontaktní údaje společnosti Philips najdete na tomto webu. Pokud výrobek již není v záruce, můžete se přímo obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko společnosti Philips.

Než se obrátíte na společnost Philips, připravte si následující materiály, abychom vám mohli efektivně pomoci: